Ráðgjöf

Ásgarður býður upp fjölbreytta þjónustu við sveitarfélög, einstaka skóla og fyrirtæki um land allt. Samkvæmt greinargerð um sérfræðiþjónustu eiga börn og starfsfólk í leik- og grunnskólum rétt á sérfræðiþjónustu um framkvæmd skólastarfs samkvæmt aðalnámskrá. Stefnumótun, innnleiðingu, stuðning og framkvæmd. Sérfræðiaðstoð við nemendur, kennara og foreldra. 

Við hjá Ásgarði sérhæfum okkur í að nýta tæknina til þess að aðlaga alhliða þjónustu- og sérfræðiráðgjöf í menntakerfinu að nýjum veruleika. Framþróun og breytingar í menntamálum kalla á mikla endurskoðun á starfsháttum þeirra sem starfa við uppeldi og menntun. Við hjá Ásgarði erum tilbúin til að varða leiðina með nemendum, foreldrum, skólum, sveitarfélögum, fyrirtækjum og stofnunum.

Stefnumótun

Áætlanagerð og innleiðing

 • Rekstrarúttektir fyrir leik – og grunnskóla 
 • Sameining leik- og grunnskóla 
 • Sameining sveitarfélaga og tækfæri við samrekstur skóla 
 • Úttekt á kennslumagni grunnskóla 
 • Jafnréttisstefna
 • Starfsmannastefna 
 • Fjölmenningarstefnur  
 • Eineltisáætlanir 
 • Stuðningur vegna styrkumsókna
 • Breytingastjórnun
 • Starfsáætlanir 
 • Upplýsingaáætlanir
 • Gæðastýring byggð á viðmiðum MMS
 • Gerð gæðahandbóka og öryggisáætlana
 • Hæfnimat – Nýr hæfnirammi fagmenntaðra kennara og stjórnenda
 • Ytra mat, úrbætur og undirbúningur
 • Kennslumat og spurningakannanir
 • Áætlanir um innra mat og úrbætur 
 • Að bregðast við ytra mati 
 • Að nýta niðurstöður prófa 
 • Úrlestur gagna úr prófum og skýrslum 
 • Hvernig er hægt að nýta Skólapúlsinn til úrbóta í skólastarfi 

Gæði skólastarfs

Úttektir og ráðgjöf

Innleiðing

Aðalnámskrá leik-, grunn- og framhaldsskóla

 • Innleiðing aðalnámskrár leik-, grunn- og framhaldsskóla
 • Gerð og endurskoðun skólanámskráa 
 • Ráðgjöf og handleiðsla til kennara um betri foreldrasamskipti 
 • Samvinna um gerð kennsluáætlana 
 • Einstaklingsmiðað nám 
 • Endurskoðun starfsáætlana 
 • Setning viðmiða um gæði nám og kennslu 
 • Vaxtakúrfa nemandans 
 • Leiðsagnarmat og leiðsagnarnám 
 • Námsmatsskipulag 
 • Val á unglingastigi – úttekt og útfærslur 
 • Stuðningur við skólaumhverfi barna af erlendu bergi brotnu
 • Stuðningur við starfsmannamál 
 • Rekstraráætlanir 
 • Rekstrarúttektir 
 • Vinnuferlar 
 • Innleiðing á viðmiðum um gæði skólastarfs 
 • Faglegur stuðningur við skólastjóra 
 • Almenn kennsluráðgjöf og handleiðsla 
 • Skimanaáætlanir, fyrirlagning og úrvinnsla

Faglegur stuðningur

Skólastjórnendur, kennarar og sveitastjórnarfólk

Og margt fleira – ekki hika við að hafa samband