Námsgögn

Kennsluráðgjöf er virkur þáttur í okkar starfsemi og innleiðing aðalnámskrár er okkar hjartans mál. Áhersla á grunnþætti og lykilhæfni og birtingarmynd starfshátta 21. aldarinnar er rauði þráðurinn í okkar áætlunum. Áætlanir sem við birtum í Ásgarði eru gerðar með ströngum skilyrðum og byggja á rannsóknum og rýndum kennasluaðferðum.

Hér birtist safn af kennsluáætlunum sem hafa verið útbúnar af ráðgjöfum Ásgarðs, flestar að beiðni kennara sem við erum að vinna með við kennsluráðgjöf. Mikilvægasta og eitt það mest gefandi viðfangsefni okkar er að fá að aðstoða kennara við að framkvæma einstaklingsmiðað nám í kennslustofunni – og að takast á við þá breidd sem er að finna í öllum nemendahópum landsins. Allt efni sem hér birtist má nýta að vild – prjóna við og betrumbæta. Ef einhver lumar á góðri áætlun sem við getum bætt við hér og þið haldið að eigi erindi til annarra kennara – endilega sendið okkur línu og við bætum þeim í sarpinn. Markmiðið er að hér verði ríkulegt safn af áætlunum sem auðveldi kennurum landsins að bjóða upp á framúrskarandi, skemmtilegt og gefandi skólastarf. Leiðarljós okkar er að tengja sem flesta saman, samnýta sérþekkingu og láta vegalengdir ekki hindra okkur við framþróun sérsniðinnar þjónustu við skólasamfélagið allt.

Við leggjum okkur fram um að kennsluáætlanirnar okkar byggi kyrfilega á grunnþáttum aðalnámskrár grunnskóla og að þær falli að matstæki Gerðar G. Óskarsdóttur um einstaklingsmiðað nám. Ennfremur að áætanirnar séu greinargóðar og þar séu nýttar fjölbreyttar og skapandi kennsluaðferðir og námsmat. Þar er ávallt sérstök áhersla á lykilhæfni og viðmið höfð að leiðarljósi.

Allar áætlanirnar er auðvelt að færa upp eða niður um stig, skipta um þema eða breyta áherslum og bæta við greinum til að samþætta.

Yngsta stig

Landnámið; grunnþáttur læsi – samfélagsfræði og íslenska.

Heimurinn batnadi fer; grunnþáttur jafnrétti – samfélagsfræði og íslenska.

Miðstig

Myglaðar miðaldir; grunnþáttur lýðræði og mannréttindi – samfélagsfræði, UT og íslenska.

Unglingastig

Stríð og friður; síðari heimsstyrjöldin; grunnþáttur sköpun – samfélagsfræði og íslenska og UT.

Who am I? Hver er ég? Grunnþáttur; heilbrigði og velferð. Enska

Hver er ég? Unnið fyrir 7. bekk – auðvelt að breyta í 8.-10. bekk og líka fyrir yngri.

Kistillinn og Kistan eru áhugasviðsverkefni sem reyna á þrautsegju nemenda. Mögnuð leið til að samþætta íslensku (eða önnur tungumál) með íþróttum og list- og verkgreinum – og nýsköpun. Mjög góð leið til að auka samvinnu og samstarf við atvinnulífið. Nemandinn vinnur út frá skilyrðum um vinnulag, grunnþáttum og áhugasviði. Verkefnin geta tekið allan veturinn – allt frá 10 klukkutímum og geta verið 40 tíma verkefni. Hægt að hlaða niður sinni eigin útgáfu og vinna með markmið – hæfni og matsviðmið. Í þessu verkefni er lykilhæfnin allt um kring. Matslistar og markmiðalistar fylgja. Allar ábendingar vel þegnar um málfar sem betur má fara og hverni má bæta við.

Tannhjólið er samþættingarverkefni þar sem leitast er við að samþætta bóklegt nám og list og verkgreinar í gegnum sköpunarferlið. Hér eru gögnin aðgengilegt. Verkefnið hlaut styrk frá SSNE en verður prufukeyrt í nokkrum skólum á svæðinu í byrjun nýs árs.

Námsvísir – stigvaxandi grunnur að 10 þemaverkefnum

Ásgarður (áður Trappa ráðgjöf) og Menntamálastofnun ásamt þremur skólum (Grunnskólanum á Hólmavík, Hörðuvallaskóla og Síðuskóla) hófu vinnu í lok síðasta árs við að gera lýðræði og mannréttindi sýnileg í skólastarfi. Einn liður í því var að við myndum skrifa saman kennsluáætlanir að tíu þemaverkefnum undir grunnþættinum lýðræði og mannréttindi.

Því miður var skrúfað fyrir þann hluta verkefnisins í miðju kafi en eftir stendur beinagrind að tíu þemaverkefnum eftir bekkjum – eða ágætis beinagrind að stigvaxandi þemaverkefnum sem upplagt er að nýta sem grunn þar sem íslenska, samfélagsfræði og upplýsinga og tæknimennt gætu verið samþætt.

Hér er skjalið – ekki hika við að nýta ykkur það sem grunn að þemaverkefnum. Við ímynduðum okkur að verkefnin gætu náð yfir einhvern tíma – 4-6 vikur til dæmis.