Námsráðgjöf á netinu

Við hjá Ásgarði sérhæfum okkur í að nýta tæknina til þess að aðlaga alhliða þjónustu- og sérfræðiráðgjöf í menntakerfinu að nýjum veruleika. Framþróun og breytingar í menntamálum kalla á mikla endurskoðun á starfsháttum þeirra sem starfa við uppeldi og menntun.

Fyrir skóla- og menntastofnanir sem búa ekki svo vel að geta ráðið til sín náms- og starfsráðgjafa getur fjarþjónusta orðið til þess að efla skólastarfið í þínum skóla og verið hagkvæm og fagleg leið til veita nemendum nauðsynlega þjónustu við lok grunnskólagöngunnar.

Undanfarin ár hafa skólar á landsbyggðinni boðið nemendum sínum upp á rafræna náms – og starfsráðgjöf í samstarfi við Ásgarð, með góðum árangri. Ráðgjöfin, sem er óháð staðsetningu gerir öllum skólum kleift að standa við þau lagaákvæði laga um grunn- og framhaldsskóla (2008) sem kveða á um að nemendur eigi rétt á að njóta náms- og starfsráðgjafar af til þess bærum sérfræðingum. Hjá Ásgarði starfa náms- og starfsráðgjafar með lögverndað starfsheiti sem hafa mikla reynslu af ráðgjöf á öllum skólastigum og í atvinnulífinu. Ráðgjafarnir leggja sérstaka áherslu á að koma til móts við þarfir nemenda hverju sinni og sérsníða ráðgjöfina að óskum hvers skóla fyrir sig. 

Ráðgjöfin getur m.a. snúist um: 

  • Að kanna áhugasvið, færni og persónulega styrkleika með tilliti til náms í framhaldsskóla
  • Námsframboð að loknum grunnskóla
  • Náms – og starfsfræðslu
  • Persónuleg ráðgjöf 
  • Hópráðgjöf
  • Vinnubrögð í námi
  • Tímastjórnun
  • Að efla sjálfstraust, samskipti og samstarfshæfni nemenda

Mörg sveitarfélög og skólar hafa nú þegar gert samninga við okkur um föst verkefni á skólaárinu, ákveðinn fjölda viðtala, áhugasviðskannanir og/eða kennsluráðgjöf tengda nám- og starfsráðgjöf, einnig bjóðum við upp á námskeið fyrir kennara og sveitarstjórnarmenn. 

Fyrir áhugasama bjóðum við upp á fjarfund þar sem við ræðum umfang og eðli þjónustunnar, greinum þörfina og finnum leið til að móta þjónustu við hæfi.

Kristrún Lind Birgisdóttir framkvæmdarstjóri kristrun@ais.is 899-9063

Ágústa Björnsdóttir Ásgarðs náms – og starfsráðgjafi agusta@ais.is 660-1772

Tengdar Greinar