Framúrskarandi skólar – árangur umfram væntingar

Það er óumdeilt að við eigum mikið af gögnum og upplýsingum um að við getum gert betur þegar kemur að því að mennta börnin okkar. Heimurinn breytist hratt en skólakerfið hægt. Tæknin valtar yfir okkur á hraða sem hugur okkar nær ekki utan um.

En þrátt fyrir krefjandi aðstæður, og okkur finnist sem þátttakendum að jörðin sé á hreyfingu undan fótum okkar, þýðir ekkert annað en að setja undir sig hausinn og hefjast handa og setja markið hátt. Við Íslendingar erum yfir höfuð í góðum málum; menntuð þjóð, rík og ættum að geta verið leiðandi í heiminum

þegar kemur að því að mennta börnin okkar. En við þurfum að vinna saman og gera miklar kröfur til hvers annars. Við getum ekki gert ráð fyrir því að samvinna ein og sér skili okkur árangri – en markviss samvinna þar sem við búum okkur til krefjandi vinnureglur mun sannarlega koma okkur af stað.

Í öllum okkar verkefnum þar sem við styðjum heildstætt við skólastofnanir, leik- grunn eða framhaldsskóla er það vinnuregla að setja markið hátt. Við höfum sett okkur viðmið um “Framúrskarandi skóla” þar sem við vinnum að því að:

  • Sýn og stefna skólans sé skýr og skólasamfélagið allt viti hvert er stefnt. Áhersla á samvinnu og einstaklingsmiðað nám.
  • Kennarar eru í reglulegu samstarfi við aðra kennara í svipuðum störfum sem byggir undir fagþekkingu og viðheldur faglegum starfsháttum.
  • Skólastarf uppfyllir öll skilyrði um ytra mat Menntamálastofnunar á þriggja ára fresti. Sjálfsmat er virkur og eðlilegur þáttur skólastarfsins.
  • Allir nemendur sýna ásættanlegar framfarir á milli ára. Námsárangri er haldið til haga á sýnilegan hátt með þátttöku nemenda og foreldra.
  • Kennsluaðferðir eru fjölbreyttar og skýr viðmið um hlutfall kennsluhátta. Starfshættir kennara eru í stöðugri endurskoðun.
  • Námsmat er fjölbreytt og skýr viðmið um hvar og hvernig það birtist. Nemendur og foreldrar taka virkan þátt í námsmati.
  • Samstarf við foreldra og atvinnulífið er reglulegt og sýnilegt og samfélaginu öllu til bóta.

Í einhverjum tilvikum er bætt við þennan lista en þetta eru grunnviðmiðin sem við vinnum með. Með þessum einföldu viðmiðum hefur skólastofnunin eða sveitarfélagið ákveðið að gera betur. Að setja fram eigin viðmið um gæði, hafa þau sýnileg og áberand í skólastarfinu er eðilegur hluti skólastarfs. Lyklatriðið hér er að lofa að gera betur og óska eftir úttekt oftar en yfirvöld menntamála gera ráð fyrir. Og svo má gera enn betur og finna til fleiri viðmið, t.d. viðmið um heilsueflandi skóla, Character Education, PYP (IB), eða hvað sem fellur vel að skólastarfi eða skólaumhverfi hvers skóla.

Það er hlutverk kennara og starfsfólks menntastofnanna að styðja nemendur til þess að hafa trú á sjálfum sér og byggja upp þrautsegju og dug til stórkostlegra verka umfram væntingar. Byrjum á að vera góð fyrirmynd – setja markið hátt, skipuleggja skrefin, meta og halda svo áfram.

Kristrún Lind Birgisdóttir

Framkvæmdarstjóri og eigandi Ásgarðs

Áður birt á trappa.is fyrir nafnabreytingu

Tengdar Greinar